Hurtado Hurtado Joshua

Tutkimusprojektin tarkoitus on ymmärtää miten monimuotoisen talouden ja uudistavien kaupunkien diskurssit voivat lisätä kansalaisten tahtoa sitoutua vahvasti kestävien yhteiskuntien rakentamiseen. Tutkimuksen käytännöntavoitteena on kehittää työpajoja, joissa kansalaisten sitoutumista luonnonvarojen kestävään käyttöön edistetään sekä luoda puitteita uudistuville kaupungeille. Tieto ja ymmärrys näiden työpajojen järjestämiseen pohjaa monimuotoisten talouksien diskurssien tutkimiseen ja analysointiin.