Haverinen Samuel

Hankkeen tavoitteena on kehittää valuma-aluetason alueellistamistyökalu vesialueiden ja maaekosysteemien kasvihuonekaasupäästöjen määritystä varten pohjoisille alueille. Työkalua tarvitaan valuma-aluetason järjestelmien kasvihuonekaasutaseiden ja ilmastovaikutusten arvioinnin parantamiseen.