Harkoma Assi

Tämä tutkimus identifioi yhteiskunnallisia rakenteita, jotka aiheuttavat sukupuoliperustaista rakenteellista epätasa-arvoisuutta saamelaisissa poronhoitoyhteisöissä, ja kehittää dekolonisoivia strategioita kyseisten rakenteiden purkamiseksi ympöristöpäätöksentekoprosesseissa, erityisesti ihmisoikeusnäkökulmasta. Tulokset edistävät saamelaisten naisten tosiasiallista osallistumista ympäristöön ja elinkeinoaan koskevaan päätöksentekoon sekä tukevat kestävän kehityksen mukaista poronhoitoa ja ympäristöpäätöksentekoprosesseja.