Hannikainen Matti O.

Kaksivuotisen ympäristöhistorian tutkimukseni tavoitteena on selvittää, miten kalan käyttö ruokana on muuttunut suomalaisessa yhteiskunnassa 1930-luvulta 2010-luvulle ja mitkä tekijät ovat vaikuttaneet tähän kehitykseen. Keskityn ruotimaan niin arvostettujen ruokakalojen kuin myös niin sanottujen roskakalojen kulttuurihistoriaa. Samalla tutkin kalakantojen jakautumista arvokkaiksi eli sekä uhanalaisiksi että arvostetuimmiksi ruokakaloiksi ja roskakaloiksi eli runsaiksi, mutta vähän käytetyiksi ruokakaloiksi.