FT Kirsi Vakkilainen & työryhmä Ympäristötieteellinen seura ry