FT Juha Tiainen & työryhmä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos