Edelman Harry

Kaupunkivihreä ilmastomuutoksen torjunnassa ja terveellisen ympäristön rakentamisessa: viherseinien ja -kattojen sosiaaliset ja tekniset ratkaisut Nopeasti kaupungistuvassa maailmassa kestävien ja ympäristöä säästävien yhdyskuntien rakentaminen on välttämätöntä ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin turvaamiseksi sekä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi. Laajamittaisesti toteutettuna viherratkaisut, kuten viherjulkisivut ja -katot, parantaisivat kaupunkien ilmanlaatua, hulevesihallintaa, ääniympäristöä, lämpöolosuhteita sekä ihmisten terveyttä ja viihtyvyyttä. Tutkimme viherratkaisujen rakennusfysikaalisia ominaisuuksia, ekosysteemejä ja luonnon monimuotoisuutta, sekä niiden merkitystä asukkaille ja käyttömahdollisuuksia pohjoisissa olosuhteissa. Tutkimustarve perustuu rakennusalan tietotarpeeseen uusien kestävien ratkaisujen viemiseksi käytäntöön. Tavoitteena on tuottaa uutta tietoa kestävien kaupunki- ja rakennusratkaisujen pohjaksi yhteistyössä kiinteistö- ja rakennusalan kanssa ja jakaa tuloksia suunnittelijoiden, rakennuttajien, käyttäjien ja kaupunkien kesken.