Demina Tatiana

Antarktiksen merijääympäristön virusten geneettinen monimuotoisuus Tietämyksemme Antarktiksen viruksista on lähestulkoon olematonta. Käytämme ensimmäisiä kuvattuja Antarktiksen merijäästä eristettyjä virusisolaatteja mallisysteeminä selvittääksemme Antarktiksen virusten geneettistä monimuotoisuutta ja selvittääksemme erilaisten ympäristötekijöiden vaikutusta virusten infektiivisyyteen ja elinkykyyn sekä virusten vuorovaikutukseen isäntäsolujen kanssa. Tulokset tulevat lisäämään tietoa globaalista virusten monimuotoisuudesta ja merijäävirusten sopeutumiskyvystä ja rajoitteista Antarktiksella, joka on erittäin ankara, mutta myös erittäin haavoittuva ympäristö varsinkin ilmastomuutoksen seurauksena.