Böök Herman

Skaalautuva aurinkosähkön tuotantoennustemalliVäitöskirjassa tutkitaan oleellisimpien aurinkosähkötuotantoon vaikuttavien alueellisten ja globaalien tekijöiden vaikutusta eri aurinkopaneelityyppien suorituskykyyn, ja sitä miten nuo tuotantotekijät voidaan huomioida entistä tarkemmissa aurinkosähkön tuotantoennusteissa. Väitöskirjassa toteutetaan täysin skaalautuva ja paikkariippumaton, todennäköisyysjakauman tuottava aurinkosähkön operatiivinen tuotantoennustejärjestelmä, joka rakentuu fysikaalisen säänennustusmallin rinnakkaisista ennusteajoista koostuvan ennusteparven päälle, tuottaen tiedon seuraavien päivien aurinkosähköntuotannosta. Esitetty aurinkoenergiamurroksen tulevaisuuden tarpeisiin vastaava kokonaisvaltainen ratkaisu on edelläkävijä pohjoismaisessa kontekstissa. Tutkimuksella luodaan pohjaa aurinkosähkötuotantoa sisältävien älykkäiden sähköverkkojen ja sähkömarkkinoiden sekä muiden energiaratkaisuiden tulevaisuuden tarpeisiin, tarjoten monipuolisen työkalun aurinkosähkön tuotantopotentiaalin mallintamiseksi.