Hallitus esittäytyy: Simo Honkasen mukaan polttoaineet edustavat ympäristönsuojelussa ongelmaa ja ratkaisua

Neste Oyj:n vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtajan pestistä eläköitynyt Simo Honkanen seuraa työkseen ympäristönsuojelun toiminta- ja tutkimuskenttää. Vuoden 2018 alusta hän on ollut mukana myös Nesslingin Säätiön hallituksessa. Nyt Honkanen kertoo, miten energiayhtiöt, polttoaineet ja ympäristönsuojelu sopivat yhteen. Tällä hetkellä Honkanen on säätiön hallituksen puheenjohtaja.

Simo Honkanen, miten päädyit Nesslingin Säätiön hallitukseen?

”Työssäni oli paljon yhtymäkohtia Säätiön toimintaan. Seuraan samoja aiheita, joihin Nesslingin Säätiön toiminta keskittyy: Miten jättää jälkipolville parempi ympäristö? Mikä on teollisuuden rooli muutoksessa? Säätiö on merkittävä suomalainen toimija ympäristönsuojelussa, ja sen kautta avautuu myös tärkeä näkökulma alan tutkimukseen. Olin hyvin ilahtunut, kun Säätiöstä otettiin minuun yhteyttä. Lähdin hyvin mielelläni mukaan hallitukseen.”

Mikä on roolisi säätiön hallituksessa?

”Olen mukana hallituksen normaalissa toiminnassa, eli esimerkiksi päättämässä toimintaa koskevista linjauksista. Yritykset ja erilaiset julkiset toimijat, kuten säätiöt ja tiedeyhteisö, tekevät yhä enemmän yhteistyötä, kun ne haluavat toiminnalleen parasta mahdollista vaikuttavuutta. Toivon, että voin osaltani vahvistaa Säätiön toiminnan vaikuttavuutta tuomalla kansainvälisen teollisuusyrityksen näkökulmaa hallituksen työskentelyyn. Kaupunkien ja tiedeyhteisön rinnalla vastuullisten yritysten rooli ympäristönsuojelussa on nykyään iso.”

Mitä työsi Nesteellä sisälsi?

”Neste on maailman suurin jätteistä ja tähteistä uusiutuvia polttoaineita valmistava yritys. Vastasin yhtiön vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhteiden alueesta. Työssäni muun muassa seurasin, millaisia vaatimuksia ja odotuksia kuluttajat ja lainsäätäjät kohdistavat meille ja muille alalla toimiville yrityksille. Lisäksi kartoitin, miten energiayhtiöt ja muut monikansalliset yritykset vaikuttavat ilmasto- ja ympäristöongelmien ratkaisemiseeen. Näistä asioista kävimme myös vuoropuhelua erilaisten järjestöjen ja intressiryhmien kanssa.”

Viimeinen, polttava kysymys: miten polttoaineet ja ympäristönsuojelu sopivat yhteen?

”Oman elämäntavan ja muiden valintojen tarkastelu ovat tärkeitä asioita. Globaalilla tasolla niiden rinnalle tarvitaan myös muita laajempia ratkaisuja. Vastuullisilla yrityksillä on tärkeä rooli niiden kehityksessä.

Ilmastoratkaisuja tarvitaan nopeasti. Liikenne on erittäin suuri ilmastohaaste ja erilaisia ratkaisuja liikenteen päästöjen alentamiseen tarvitaan pikaisesti. Sähkön osuus liikenteen energiamuotona kasvaa tulevaisuudessa varsinkin kaupunki- ja henkilöautoliikenteessä. Samaan aikaan esimerkiksi raskasta liikennettä on vaikea sähköistää eikä lentoliikenteelle ole näkyvissä uusia energiaratkaisuja. Siksi tarvitaan uusiutuvia polttoaineita, jotka ovat nopea ja hyvä ratkaisu.

Esimerkiksi tähteistä ja jäte-eläinrasvoista valmistetut biopolttoaineet ovat yksi hyvä ratkaisu. Ne edustavat kustannustehokasta kiertotaloutta ja niillä liikenteen hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää jopa 90 prosenttia.”

Tutustu myös muihin hallitusesittelyihin

Niina Bergring
Simo Honkanen
Timo Kairesalo
Johanna Kentala-Lehtonen
Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala
Pertti Lassila
Jari Niemelä
Niko Soininen
Ilari E. Sääksjärvi
Tuula Varis