Hallitus esittäytyy: Akvarellimaalaaminen antoi pitkän linjan sijoitusstrategi Pertti Lassilalle uuden luontoa havainnoivan aistin

Pertti Lassilalla on 25 vuoden kokemus sijoittamisen tehtävistä. Ympäristöasiat kiinnostavat Lassilaa vuosi vuodelta enemmän, ja hallituksessa hän toimiikin vastuullisen sijoittamisen asiantuntijana. Kiinnostus luontoa kohtaan ilmenee myös taiteen kautta – Lassila kertoo, miksi juuri akvarellimaalaus sopii niin osuvasti luonnon kuvaamiseen.

Miksi päätit lähteä mukaan Nesslingin säätiön hallitukseen?

”Aloitin Nesslingin Säätiöllä loppuvuodesta 2020. Säätiö tekee erittäin merkityksellistä työtä minulle tärkeiden asioiden parissa, joten otin hallituspaikan vastaan hyvin kiitollisena. Lisäksi säätiön toiminnassa nivoutuu yhteen ammatillinen osaamiseni ja vuosi vuodelta syvenevä intohimo luontoa ja ympäristöasioita kohtaan.”

Toimit Kevalla eli Suomen suurimmalla eläkevakuuttajalla sijoitusstrategina. Miten olet päässyt käyttämään asiantuntemustasi Nesslingin Säätiön hallituksessa?

”Minulla on 25 vuoden kokemus rahoitusalalta, josta viimeiset 15 vuotta pitkäjänteisen eläkesijoittamisen parissa. Säätiön aikajänne on lähtökohtaisesti ikuinen, joten sijoitusfilosofiani ja -kokemukseni palvelee hyvin säätiön tarpeita.”

Viime aikoina on alettu puhua julkisuudessa yhä enemmän vastuullisesta sijoittamisesta. Miksi ymmärrys sijoittamisesta on tärkeää myös ympäristöalalla?

”Lähtökohtaisesti sijoittaminen ja hyvä taloudenpito ovat mielestäni tärkeitä kansalaistaitoja. Ympäristöalalla sijoittajan näkökulman ymmärtäminen korostuu ainakin rahoitusta hankkiessa. Miten markkinoin idean niin, että saan sijoittajat mukaan ─ ja saan heidät myös pysymään mukana?

Sijoittajat ovat jo alkaneet ymmärtää, että vastuullisuudesta huolehtiminen on mitä suurimmassa määrin riskienhallintaa, ilman että tuotot välttämättä edes kärsivät. Vastuullisen sijoittamisen menetelmät ovat vielä varsin puutteellisia ja niiden kehittämisessä tarvitaan paljon poikkitieteellistä osaamista. ESG-asioissa (lyhennys tulee sanoista Environmental, Social ja Governance) harmaan sävyjä on lukemattomia.

Taistelussa ilmastonmuutosta vastaan ja biodiversiteetin puolesta tarvitaan aivan kaikkien panos yksityiseltä ja julkiselta sektorilta pitkälle tuleviin vuosikymmeniin. Alati vaanivaa ilmastoahdistusta vastaan voi taistella ─ omien valintojen lisäksi ─ yrittämällä fokusoida muutoksen tuomiin mahdollisuuksiin.”

Mikä tekee Nesslingin Säätiöstä erityisen toimijan?

”Mielestäni on ollut huikeaa huomata, minkälainen edelläkävijä säätiö on ollut ilmasto- ja ympäristöasioissa ─ suosittelen lämpimästi säätiön historiaan tutustumista! Toiminta on hyvin ammattimaista ja ennakkoluulotonta, esimerkkinä vaikkapa huikea Puistokatu 4 -projekti. Lisäksi säätiön hallinnossa ja lautakunnissa on aivan valtavasti asiantuntemusta tieteen eri aloilta.”

Olet myös akvarellimaalari, ja keskityt töissäsi erityisesti luontoon ja eläimiin. Millaisena haluat kuvata luontoa?

”Luonto on minulle pääasiallinen ja ehtymätön inspiraation lähde ja maalaaminen on ikään kuin antanut minulle uuden aistin ─ nykyään tarkkailen luontoa aivan eri intensiteetillä ja herkkyydellä kuin aikaisemmin. Akvarelli tarjoaa mahdollisuuden spontaaniin tulkintaan, mikä sopii hyvin luonnon kuvaamiseen. Tututkin maisemat ovat jatkuvassa muutoksessa valon ja vuodenaikojen vaihtuessa. Kansainvälinen näyttelytoiminta ja verkostoituminen on ollut hyvin antoisaa, eikä akvarellipiireissä todellakaan tarvitse saarnata ilmastoasioista. Luonnon kunnioittaminen on osa akvarellistin DNA:ta!”

Pertti Lassila: Unari V (2020)

Tutustu myös muihin hallitusesittelyihin

Niina Bergring
Simo Honkanen
Timo Kairesalo
Johanna Kentala-Lehtonen
Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala
Pertti Lassila
Jari Niemelä
Niko Soininen
Ilari E. Sääksjärvi
Tuula Varis