Vuoden 2022 rahoitetut hankkeet on valittu – Nesslingin säätiöltä 2,3 miljoonaa euroa luonnonjärjestelmät turvaavan kestävyysmurroksen edistämiseen

Syksyn 2022 haussa säätiö sai 407 hakemusta. Hakemuksista käy ilmi, että nuoret tutkijat eri tieteenaloilta ympäri Suomen tekevät korkeatasoista ja innovatiivista tutkimusta, joilla he haluavat osallistua ekologisesti kestävän tulevaisuuden rakentamiseen. Vuonna 2022 rahoitamme yhteensä 28 hanketta.

Myönsimme rahoitusta yhteensä 2 338 850 euroa. Rahoitusta sai vajaa seitsemän prosenttia hakijoista. Rahoitusta myönnettiin 12 väitöskirjahankkeelle, 8 postdoc-hankkeelle ja 8 tutkimustiedon jalkautushankkeelle. Rahoituksen saaneet edustavat 16 eri yliopistoa, tutkimuslaitosta tai muuta organisaatiota.

Rahoitetut hankkeet jakautuvat seuraavasti eri organisaatioihin: Helsingin yliopisto (6 rahoitettua hanketta), Aalto-yliopisto (3), Tampereen yliopisto (3), Itä-Suomen yliopisto (2), Jyväskylän yliopisto (2), Suomen ympäristökeskus (2), yhdistys (2), yritys (2), Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK (1), Luonnovarakeskus (1), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (1), Turun yliopisto (1), ulkomainen yliopisto (1), muu (1).

“Ilahduttavin uutinen vuoden 2022 rahoitushausta on, että Suomessa tehdään huippulaadukasta, ekologisesti kestävää tulevaisuutta edistävää tutkimusta monella eri tieteenalalla. Rahoitettavaksi valikoituneiden hankkeiden joukossa on myös paljon monitieteisiä tutkimushankkeita”, sanoo Nesslingin säätiön tiede- ja toiminnanjohtaja Minttu Jaakkola.  

Rahoitetut 28 hanketta jakautuvat eri tieteenaloille seuraavasti: luonnontieteet (10 hanketta), monitieteinen (5), yhteiskuntatieteet (5), kestävyystieteet (3), kasvatustieteet (1), kauppa- ja taloustieteet (1), tekninen (1), muu (2).

Esittelemme tulevina viikkoina osan apurahansaajista tarkemmin.

Katso tästä lista rahoitetuista hankkeista

Haluatko palautetta hakemuksestasi?

Jäikö hankkeesi ilman rahoitusta? Annamme halukkaille hakijoille palautetta. Palaute pohjautuu asiantuntijalautakunnan kokouksissa ylös kirjattuihin kommentteihin hakemuksesta. Palaute annetaan jokaiselle ajan varanneelle puhelimitse. Säätiöllä ei ole resursseja antaa kirjallisia arvioita rahoittamatta jääneistä hankkeista sähköpostitse. 

Siirry tästä lukemaan ohjeet palautteen saamiseksi ja varaa palauteaika