Uusi vastuullisen sijoittamisen strategia julkaistiin

Pertti Lassila ja Niina Bergring, pelastusrengas ja meri taustalla

Nesslingin säätiö on julkaissut uuden vastuullisen sijoittamisen strategian, joka linjaa, miksi ja miten varallisuutta sijoitetaan jatkossa. Strategia ottaa huomioon niin kestävyysnäkökulmat kuin perinteisen tuotto/riski -analyysin. Säätiön hallituksen ja talousvaliokunnan jäsenet Niina Bergring ja Pertti Lassila kertovat, miksi suunnitelma on päätetty tehdä ja miten se ohjaa säätiön varainhoitoa.

Miksi vastuullisen sijoittamisen suunnitelma on tehty juuri nyt? Mihin tarpeeseen se vastaa?

Niina Bergring:

Vastuullinen sijoitustoiminta on ollut valtavassa kehityksessä. Vuosituhannen alussa lähdettiin melkein nollasta, ja nyt kestävästä sijoittamisesta on tulossa globaalistikin valtavirtaa. Työkalut ja kestävien sijoituspäätösten tueksi tarvittavaa tietoa on jatkuvasti enemmän saatavilla ja näin ollen myös kestävän sijoittamisen toimintatavat ja tavoitteet kehittyvät jatkuvasti.

Olemme Nesslingin säätiössä halunneet olla aktiivisesti mukana vaikuttamassa kestävän ja vastuullisen sijoittamisen kehitykseen. Aloitimme aikaisin mutta vahvalla kehitysmielellä. Tämä uusi linjaus on kestävän sijoittamisen politiikan päivitys – jo vuodesta 2016 olemme rakentaneet säätiön toimintaan strategista otetta.

Jatkossakin yksi tavoitteistamme on olla tämän kehityksen etulinjassa.

Pertti Lassila:

Kuten Niina toteaa, säätiöllähän on ollut vastuullisen sijoittamisen politiikka jo vuosia. Kuitenkin siihen on syytä palata säännöllisesti tietämyksen, menetelmien ja työkalujen kehittyessä. Vastuullisuuden merkitys sijoittamissa korostuu vuosi vuodelta, kiihtyvään tahtiin.

Miten säätiön varainhoito sitten on kehittynyt vuosien varrella?

Niina:

Säätiön varainhoito on ollut tuottavaa ja talous on kestävällä pohjalla. Säätiöiden sijoitushorisontti on pitkä, ja tuottoja saadaan vain riittävästi riskiä ottamalla. Riskit on kuitenkin valittava huolella, ymmärrettävä ja hallittava hyvin. Näin toteutetaan kestävää ja hyvää säätiön sijoitustoimintaa.

Jaettavien apurahojen on oltava linjassa säätiön sijoitusten pitkän aikavälin tuotto-odotuksen kanssa – eli kestävä taloudenhoito ottaa huomioon niin tulot kuin menotkin.

Millaisia asioita Nesslingin säätiön varainhoidossa halutaan painottaa? Mihin suuntaan kuljetaan tulevaisuudessa?

Pertti:

Säätiön sijoitushorisontti on periaatteessa ikuinen, minkä takia sijoituspolitiikaltakin vaaditaan vakautta ja pitkäjänteisyyttä. Vuosittainen heilunta sijoitusmarkkinoilla on huomattavaa mutta käänteiden ennustaminen ja niihin reagoiminen ei ole mielekästä säätiön perustehtävän näkökulmasta.

Haasteena tässä ja nyt on odotettujen sijoitustuottojen alhainen taso, niin absoluuttisesti kuin suhteessa viimeiseen vuosikymmeneen. Toinen iso haaste on salkun oikea asemoituminen ”vihreää siirtymää” ajatellen. Näihin haasteisiin tartumme odottavin mielin.

Niina:

Kestävyyskriteeristöt ovat olleet perinteisemmän tuotto/riski -analyysin rinnalla jo vuosia mukana säätiön sijoituspolitiikassa. Näillä urilla jatkamme eteenpäin! Toki aina ajassa kehittyen.

Miksi säätiöiden varainhoito on yhteiskunnallisesti merkittävää?

Pertti:

Säätiöiden hallinnoima sijoitusvarallisuus muodostavaa varsin ison ja pysyväisluonteisen kokonaisuuden, minkä johdosta tällä pääomalla on suuri yhteiskunnallinen merkitys. Lisäksi säätiöillä on poikkeuksellisen hyvä mahdollisuus toteuttaa perinteisten tuotto/riski -tavoitteitten rinnalla muitakin tavoitteita, kuten esimerkiksi juuri vaikuttavuutta ympäristöasioissa.

Niina:

Säätiöt ovat iso tieteen ja kulttuurin rahoittaja Suomessa ja maailmalla. Ihmiskunnan kehitys ei olisi ollut mahdollista ilman tieteen kehitysaskeleita. Säätiöillä on valtavan tärkeä rooli olla tukemassa orastavia ja uraauurtavia tutkijoita ja tutkijaryhmiä, joiden työn avulla maailmasta tehdään parempi ja kestävämpi niin meille kuin tuleville sukupolville.

Ovatko Venäjän sotatoimet Ukrainaa kohtaan vaikuttaneet sijoitussalkkuun ja miten tähän tilanteeseen tulisi suhtautua vastuullisena sijoittajana?

Pertti & Niina:

Venäjä on sotilaallisesti hyökkäämällä Ukrainaan osoittanut täydellistä halveksuntaa kaikkia kansainvälisten yhteisöjen vaalimia normeja kohtaan, aiheuttanut maailmansotien jälkeisen suurimman humanitäärisen katastrofin Euroopassa ja samalla romuttanut oman taloutensa sekä kansansa tulevaisuuden hyvin pitkäksi ajaksi. Säätiön salkussa ei luonnollisesti ole paikkaa sijoituksille, jotka suoraan tai välillisesti tukevat Venäjän nykyistä hallintoa.

Säätiön sijoitusomaisuuden hoito on pitkälti ulkoistettu varainhoitajalle, joka toimii hallituksen vahvistaman sijoitussuunnitelman ja vastuullisuuslinjausten mukaisesti. Linjausten ansiosta Venäjän osuus sijoitussalkussa oli varsin merkityksetön jo ennen viimeisten sotatoimien alkamista. Häviävän pienet epäsuorat Venäjä-omistukset indeksirahastoissa tulevat poistumaan kokonaan. Salkussamme on joitakin suoria omistuksia suomalaisissa yhtiöissä, joilla on toimintaa Venäjällä. Näitä seuraamme luonnollisesti tarkasti varainhoitajamme kanssa, ymmärtäen kuitenkin hyvin, että turvallinen ja vastuullinen Venäjältä poistuminen vaatii näissä olosuhteissa oman aikansa ja tarkan harkinnan yritysten johdolta.

Säätiön uuteen vastuullisen sijoittamisen politiikkaan voit tutustua tästä.

Haluatko selata pääasiat läpi nopeasti? Tiivistelmä luettavissa tästä.

Niina Bergring ja Pertti Lassila rannalla

Niina Bergring ja Pertti Lassila. Kuvat: Eeva Murtolahti

Päivitys 2024: Niina Bergring ei toimi enää Nesslingin säätiön hallituksessa. Hänen tilallaan hallituksessa ja talousvaliokunnassa on aloittanut vuoden 2024 alusta Laura Wickström.