PODOCO APURAHAT HAETTAVINA 15.9.-31.10.2021

Onko yrityksessänne sellaisia uudistumisideoita, joiden toteutuksessa tuore tohtori voisi olla avuksi? Oletko tuore tohtori, joka on kiinnostunut tutkimusosaamisensa soveltamisesta yritysmaailmassa? Tutustu PoDoCo-ohjelmaan!

Mikä PoDCo?

PoDoCo-ohjelman tavoitteena on edistää tohtoreiden työllistymistä yrityksiin ja parantaa Suomen elinkeinoelämän kykyä uudistua pitkäjänteisesti. PoDoCo-ohjelma tuo yhteen tohtorit ja yritykset ja rahoittaa tohtoreiden ja yritysten yhteistyöprojekteja.

Lue blogistamme PoDoCo-ohjelmaan vuonna 2019 valittujen Gayathri Murukesanin ja Maria Filiogloun, 2018 valitun Henna Fabritiuksen, sekä 2016 valittujen Jonathan Fagerströmin ja Claudio Carlettin kokemuksista.

Ohjelman puitteissa tohtori ja yrityskumppani ideoivat yhdessä tutkimushankkeen. PoDoCo-ohjelma myöntää 6-12 kuukauden apurahoja tutkimushankkeen ensimmäisen osan kustannusten kattamiseksi. Apurahat on tarkoitettu uusia uria aukovan tutkimukseen aiheesta, joka on elinkeinoelämän kannalta relevantti. Tavoitteena on, että apurahakauden jälkeen yritys palkkaa tohtorin samanmittaiseksi jaksoksi soveltamaan tutkimustuloksia yrityksen toiminnassa. Kokovuosiapurahan suuruus on 30.000 euroa.

Kuka voi osallistua?

PoDoCo-ohjelmaan voi osallistua toimialariippumattomasti kaikki suomalaiset tai Suomessa liiketoimintaa harjoittavat yritykset ja kaikki väitöskirjan vastikään tehneet tai lähiaikana väittelevät henkilöt.

Miten haku toimii?

PoDoCo-ohjelman apurahat ovat haettavina 15.9.–31.10.2021.

PoDoCo-ohjelma järjestää vuosittain kaksi hakukierrosta, jossa kussakin jaetaan noin 17 apurahaa. Nesslingin Säätiö tukee vuosittain kahden ympäristöhaasteita tutkimuksellaan ratkaisevan tohtorin työllistymisen yritykseen. Ohjelman rahoittajasäätiöt ovat Suomen Kulttuurirahasto, Jenny ja Antti Wihurin Rahasto, Svenska Kulturfonden, Tekniikan Edistämissäätiö, Maj ja Tor Nesslingin Säätiö, Kaute-säätiö, Liikesivistysrahasto, Paulon säätiö, Helsingin Sanomain Säätiö, Svenska litteratursällskapet i Finland ja Maa- ja vesitekniikantuki ry. Ohjelman toteutuksesta vastaa DIMECC Oy.

Lisätietoja

Lisätietoa ohjelmasta ja apurahahausta saa PoDoCo-ohjelman kotisivuilta, josta löytyvät myös DIMECC:in yhteystiedot.