Nesslingin Säätiö on mukana ennallistamassa suomalaisia luontoalueita

Säätiö rahoittaa seuraavan viiden vuoden ajan Landscape Rewilding in Finland -ohjelmaa, jonka tavoitteena on hillitä ilmastonmuutosta ja turvata luonnon monimuotoisuus Suomessa. Hankkeessa ostetaan ja ennallistetaan yksityisomisteisia soita, hakattuja metsiä ja vesialueita, jotka ovat menettäneet luontoarvonsa.

Ennallistaminen, eli luontoarvon palauttaminen, on nouseva luonnonsuojelun muoto ja yksi keino luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Landscape Rewilding in Finland -hankkeen julkistamistilaisuudessa 14.6. puhujina oli hankkeen toteuttajien lisäksi mm. ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen sekä Nesslingin Säätiön hallituksen edustajana kaupunkiekologian professori ja tuleva Helsingin yliopiston rehtori Jari Niemelä.

Hankkeen toteuttaja on suomalainen osuuskunta Lumimuutos, joka on voittoa tavoittelematon kansainvälinen luontaistalouksien verkosto. Osuuskunnassa myös tutkitaan ilmastonmuutosta ja luonnon monimuotoisuutta. Lumimuutos toimii yhteistyössä paikallisten asukkaiden ja alkuperäiskansojen kanssa ja se yhdistää toiminnassaan tiedettä ja perinnetietoa.

”Halusimme lähteä tukemaan luontokohteiden ennallistamista, sillä se on nopea ratkaisu akuuttiin ilmasto-ongelmaan ja luonnon monimuotoisuuden häviämiseen. Tarvitsemme hiilinieluja ja alueita, joilla monimuotoisuus voi kukoistaa”, sanoo Nesslingin Säätiön tutkimusjohtaja Minttu Jaakkola.

Kansainvälisen näkökulman hankkeeseen tuo Rewilding Europe -järjestö, joka perustaa ennallistamisalueita eri puolilla Eurooppaa. Suomen ennallistamisohjelma on tähän mennessä järjestön laajin. Ohjelma on saanut Euroopan investointipankilta yli miljoonan euron lainan.

Vuoden 2018 aikana hankkeen tavoitteena on ostaa ja ennallistaa 500 hehtaaria metsää ja soita. Yhteensä ennallistettavia hehtaareja on tarkoitus kertyä tuhansia vuoteen 2023 mennessä, muun muassa saamelaisalueella ja Pirkanmaalla. Pilottikohteena toiminut, vuonna 2012 ennallistettu Linnunsuo Pohjois-Karjalassa on nykyisin jo merkittävä elinympäristö erilaisille lintulajeille ja niiden saalistajille.

Ennallistaminen antaa luonnon korjata itseään

Ennallistaminen tarkoittaa käytännössä usein alueen luonnontilaan jättämistä, jolloin luonto voi elpyä ja hävinneet lajit palata alueelle. Joskus voidaan käyttää aktiivisempiakin keinoja, kuten patojen purkamista joista tai saaliseläinten tuomista alueelle. Ennallistaminen hidastaa ilmastonmuutosta, sillä hyvinvoivat metsä- ja suoalueet sitovat itseensä enemmän hiilidioksidia. Erityisesti saamelaisalueella hankkeessa halutaan tukea myös alkuperäiskansan luontosuhdetta, elinkeinoja ja kulttuuriperintöä.

Yksityisten alueiden ennallistamista tarvitaan valtion luonnonsuojelun lisäksi

”Monimuotoisuuden väheneminen on yksi suurimpia luonnonsuojelun haasteita. Suomessa on jo perustettu suojelualueita valtion maille, mutta myös yksityisomistuksessa on paljon luontoalueita”, ministeri Tiilikainen totesi tilaisuudessa.

Tämän takia muun kuin julkisen sektorin saaminen mukaan luonnonsuojeluun on hänen mukaansa tärkeää. Landscape Rewilding -hankkeen kaltaiset avaukset voisivat siis täydentää valtion tekemää suojelutyötä. Valtio voisi ministerin mukaan olla hankkeen kanssa yhteistyössä esimerkiksi kohteiden valinnassa sekä EU-yhteistyössä.

Nesslingin Säätiön Jari Niemelä painotti puheenvuorossaan tutkimuksen ja tiedonkeruun merkitystä hankkeen aikana, jotta ennallistamisesta jäisi tutkimustietoa myös tulevaisuutta varten. Hän kannatti erityisesti Euroopan laajuista yhteistyötä, jossa ennallistamistyöstä opittaisiin muilta mailta.

”Suomessa on valtavasti luontoa, mutta suurin osa siitä on hallittua ja tuotantoon valjastettua. Siksi yksityisten alueiden ennallistaminen on tärkeää perinteisen suojelutyön ohella”, Niemelä totesi.