Jaoimme 28:lle hankkeelle yhteensä 2,6 miljoonaa euroa vuoden 2023 yleisessä rahoitushaussa

Nesslingin säätiön rahoituksella edistetään lasten ja nuorten mahdollisuuksia osallistua ekologisesti kestävän tulevaisuuden rakentamiseen, tieteen roolia kansalaistoiminnassa sekä kestävyysmurroksen etenemiseen pyrkiviä hankkeita eri tieteenaloilta.

Vuoden 2023 yleisessä rahoitushaussa Nesslingin säätiö myönsi rahoitusta yhteensä 28 hankkeelle: 7:lle tutkimustiedon jalkautushankkeelle, 7:lle postdoc-hankkeelle ja 14:sta väitöskirjahankkeelle. Rahoitusta haki yhteensä 393 hanketta, joten aiempien vuosien tapaan rahoitusta sai noin seitsemän prosenttia hakijoista. Rahaa jaettiin yhteensä 2 611 638 euroa. 

Tänä vuonna moni hakemus kiinnittyi tavallisten kansalaisten ja nuorten mahdollisuuksiin osallistua luonnon järjestelmiä turvaavan kestävyysmurroksen edistämiseen.  

Vuoden 2023 rahoitushausta rahoitetuksi tulivat muun muassa Nicolette Slaglen väitöskirjatyö, jossa tavoitteena on tukea kansalaisten osallistumista saastuneen maan kunnostamiseen ja ennallistamisprosesseihin, Linda Karjalaisen postdoc-tutkimus, jossa kartoitetaan vaihtoehtoisia kaupunkilaislähtöisiä toimintatapoja, jotka jo rakentavat omassa vaikutuspiirissään ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää kaupunkitilaa sekä Anette Mansikka-ahon väitöskirjahanke, jossa kehitetään käänteisen kasvatuksen metodeja tutkimalla, miten ilmastokasvatusta saaneet nuoret voivat levittää tietoa vanhemmille ihmisille. 

“Meille on tärkeää, että kaiken ikäisille kansalaisille tarjotaan tiedepohjaisia edellytyksiä kestävyysmurrokseen osallistumiseen. Säätiö haluaa strategiansa mukaisesti luoda mahdollisuuksia eri sektorit rikkoviin kohtaamisiin”, kommentoi tiede- ja toiminnanjohtaja Katja Bargum.  

Myös monissa muissa säätiön rahoittamissa hankkeissa katse kohdistetaan lasten ja nuorten hyvinvointiin sekä osallistumismahdollisuuksiin. Tällaisia ovat esimerkiksi Hanni Muukkonen-van der Meerin jalkautushanke, jossa koulutetaan aineenopettajia ja opinto-ohjaajia kestävyysmurroksen myötä syntyviin työelämän muutoksiin. Säätiön tuella kehitetään Jannica Haldinin jalkautushankkeessa Itämeri-aiheinen strateginen lautapeli sekä luodaan Panu Pihkalan hankkeessa animaatioelokuva ja TikTok-videoita ilmastoahdistus-tutkimuksen tuloksista. Lisäksi säätiö tukee Zsuzsa Millein jalkautushanketta, jossa pyritään ymmärtämään paremmin mikrobien roolia päiväkotiympäristössa ja tuottamaan ihmisten ja mikrobien suhteita huomioivaa pedagogiikkaa. 

Monitieteisyys on noussut hakutilastoissa esiin trendinä jo usean vuoden ajan. Tämä vuosi ei ollut poikkeus: monitieteiseksi itsensä määritteleviä hankkeita oli hakijajoukossa jopa 91. Nesslingin säätiö on historiallisesti tunnettu luonnontieteellisten hankkeiden rahoittajana, mutta tänä vuonna luonnontieteellisiä hankkeita oli haussa vähemmän kuin tavallisesti (120).  

Hakemusten taso oli tänäkin vuonna erittäin korkea. Hankkeita arvioiva asiantuntijalautakunta kiinnitti erityistä huomiota siihen, miten hakija oli osannut kytkeä oman tutkimuksensa osaksi laajempaa, luonnon järjestelmien ehdoilla tapahtuvaa kestävyysmurrosta.  

Esimerkkejä tässä onnistuneista hankkeista ovat Nadja Weisshauptin jalkautushanke, jossa luodaan lintu- ja hyönteismuuttoja kartoittava säätutkapohjainen nettipalvelu tutkijoiden, teollisuudenalojen ja luontoharrastajien käyttöön, Kateryna Tsytlishvilin postdoc-hanke, jossa kehitetään moderneja, ympäristöystävällisiä ja tehokkaita menetelmiä antibioottien käsittelyyn ja jäteveden desinfiointiin, sekä Simo Pekkisen väitöskirjatyö, jonka tavoitteena on ymmärtää ja ehdottaa ratkaisuja vetykaasun varastointiin liittyviin rajoitteisiin. 

Rahoitetut hankkeet jakautuvat seuraavasti eri organisaatioihin: Helsingin yliopisto (6 rahoitettua hanketta), Tampereen yliopisto (5), Aalto-yliopisto (4), Itä-Suomen yliopisto (3), Turun yliopisto (3), Oulun yliopisto (2), Suomen ympäristökeskus (2), Jyväskylän yliopisto (1), Ilmatieteen laitos (1) ja muu organisaatio (1).  

Katso koko lista rahoitetuista hankkeista täältä.

Haluatko palautetta hakemuksestasi? 

Jäikö hankkeesi ilman rahoitusta? Annamme halukkaille hakijoille palautetta puhelimitse ajanvarauksella (5 min). Palaute pohjautuu asiantuntijalautakunnan kommentteihin hakemuksesta. Säätiöllä ei ole resursseja antaa kirjallisia arvioita hankkeista. 

Siirry tästä lukemaan ohjeet palautteen saamiseksi ja varaa palauteaika