Weber Lilith Marie

Pohjois-Suomen jäkälärikkaat tunturit ja metsät ovat laajasti arvostettuja. Siitä huolimatta jäkälät ovat yksi Suomen uhanalaisimpia ja puutteellisesti tunnetuimpia eliöryhmiä, joiden tilanne näyttää heikkenevän. Lajimäärästä tiedetään yllättävän vähän ankarissa elinympäristöissä, kuten Suomen subarktisella. Ilmastonmuutoksen vaikutuksia lajeihin ei tunneta juurikaan. Tämän projektin päämäärä on kiinnittää huomiota vähän tutkittuihin rupijäkäliin ja mahdollistaa luotettavammat uhanalaisuusarvioinnit ja suojelutoimet.

Uuden lajitiedon lisäksi selvitän, mitkä tekijät vaikuttavat yhteisöihin. Mitkä ekologiset tekijät ovat keskeisimpiä ja mikä on lumipeitteen merkitys? Hyödyntämällä tarkkaa ekologista mittausdataa mallinnan lajien levinneisyyttä ja reagointia eri ilmastonmuutosskenaarioissa.