Troitsky Tanya

Lepakot ovat lajirikas luonnon monimuotoisuutta ylläpitävä ryhmä, jota uhkaa ilmastonmuutoksen ohella horroksen aikana ihoa infektoiva white-nose syndrome -sienitauti. Tauti aiheuttaa korkeaa kuolleisuutta Pohjois-Amerikassa, mutta eurooppalaiset lepakot selviävät altistuksesta lähes poikkeuksetta. Hankkeen tavoitteena on selvittää suojaako ihon mikrobiomi eurooppalaisia lepakoita sairastumiselta horroksen aikana ja millä geeneillä on isäntää suojaava vaikutus. Ilmastonmuutos mahdollistaa taudin leviämisen laajemmille alueille, jonka takia edellä mainittua tietoa tarvitaan sienitaudin hoidon kehittämiseen sekä vaarantuneiden lepakkolajien suojeluun.