Törmänen Tiina

Bioenergiaa metsästä – maa- ja ympäristövaikutusten minimointikeinotHankkeessa haetaan tietoa metsäbioenergian korjuun maa- ja ympäristövaikutuksista ja keinoista minimoida niitä. Hankkeen tutkimusteemoja: – metsäbioenergian korjuu siten, että ympäristövaikutukset minimoituvat ja metsämaan viljavuus säilyy – puun tuhkan palauttamismahdollisuudet kangasmetsiin, tuhkan ja lehtipuiden salliminen/suosiminen ravinnehäviöiden korvaajana – metsähakkeeksi soveltuvan, käytettävissä olevan puubiomassan määrä, kun vaikutukset ympäristöön ja metsämaan viljavuuteen rajoittavat korjuukohteiden valintaa – metsäbioenergian käytön vaikutus biodiversiteettiin mitattuna metsään jäävän lahopuun määränä