Taskinen Juha

Norppaturvallisen katiskakalastuksen edistäminen Saimaalla.Edistää norppaturvallisten katiskojen käyttöä Saimaalla ja näin vähentää uhanlaiselle norpalle ja lohikaloille vaarallista verkkokalastusta Saimaalla.