Soares de Oliveira Cesar

Tutkimuksessa analysoidaan, millaisia ympäristöongelmia Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimuksen vyöhykejako tuottaa. Tutkimuksessa pyritään myös historiallisesti selventämään, kuinka ympäristön kannalta haitallinen jaottelu on syntynyt ja miten merioikeusyleisopimuksen järjestelmää tulisi kehittää muuttuvien ympäristöolosuhteiden huomioon ottamiseksi.