Saraste Frans

Väitöstutkimukseni tavoite on tutkia suomalaisen kodin lämpöviihtyvyyden historiaa viimeisen kahden sadan vuoden ajalta, laajentaen ymmärrystämme siitä, miten odotuksemme rakennuksen roolista lämpöviihtyvyyden ylläpitäjänä on muuttunut. Työ tuo esiin erilaisia historiassa esiintyviä strategioita lämpöviihtyvyyden lisäämiseen sekä havainnollistaa, miten sisälämpötilasuositukset ovat viime vuosisatoina kehittyneet. Tutkimus sisältää tapaustutkimuksia eri aikojen kodeista.