Ruuska Toni

Teknologiset taidot osana kestävää muutosta: Autoetnografinen tutkimus omavaraisesta ruoantuotannosta Tässä tutkimuksessa kyseenalaistetaan monimutkaisen teknologian oletettu keskeinen merkitys osana kestävää muutosta yksilöiden näkökulmasta. Syy tähän on monimutkaiseen moderniin teknologiaan keskeisesti liittyvä vieraantumisen kokemus. Kestävän muutosta lähestytään monimutkaisen teknologian sijasta paikallisesti, yksilöllisen ja yhteisöllisen toisin tekemisen kautta (maalle muutto, paikallinen omavaraisuus).