Pakarinen Kukka

Nanoturvallisuutta etsimässä: Ratkaisuja nanomateriaalien aiheuttamien ympäristöhaittojen testaamiseenTavoitteena on tuottaa nanomateriaalien ympäristövaikutusten testaamiseen tarvittavia menetelmiä, joita voidaan käyttää nanomateriaalien ympäristöriskien arvioinnissa. Lopputuotteena on nanoturvallisuuden lisääminen.