Östman Magnus

Forskning om framstegProjektets målsättningar är att väcka finlandssvenskarnas intresse för samhällsvetenskaplig miljöforskning. Publicering av svenskspråkigt material ger också förutsättningar för att nå ut till en större publik i Sverige.