Nyberg Joel

Yli 50 % Suomen soista on ojitettu metsän kasvun edistämiseksi. Viime aikoina on siirrytty soiden ennallistamisiin, mutta niiden vaikutuksia vesistöjen monimuotoisuuteen ei tunneta. Selvitämme hankkeessa suoennallistamisten vaikutuksia virtavesiin. Hankkeen tulokset lisäävät ymmärrystämme eri kunnostustoimenpiteiden merkityksestä vesien tilan parantamisessa sekä edistävät suometsien hoitoa monimuotoisuuden kannalta kestävämpää suuntaan.