Nirhamo Aleksi

Hankkeen tavoitteena on määrittää järeällä lahopuulla esiintyvien jäkäläyhteisöjen koostumukseen vaikuttavat tekijät. Tutkimuksen kohteena ovat pysty- sekä maalahopuu. Kasvualustapuista kerätään tietoa laajasti, minkä avulla saadaan tarkentunut käsitys jäkäläyhteisöistä ja -lajeista. Ydinkysymyksenä on jäkäläyhteisöjen kehittyminen ajassa puun kuoleman jälkeen. Hankkeessa tutkitaan talousmetsien luonnonhoidon pitkän aikavälin vaikuttavuutta lahopuiden jäkälille, ja tarkastellaan väyliä jäkälien monimuotoisuuden ylläpidolle.