Mylläri Fanni

Biomassan voimalaitospolton hiukkaspäästöjen ilmastovaikutukset Aikaisempien tutkimusten perusteella CO2-neutraalien biopolttoaineiden käyttö voimalaitoksissa voi aiheuttaa esim. ilmastoa lämmittäviä mustahiilihiukkaspäästöjä.Tässä hankkeessa tutkitaan, miten biopolttoaineiden hyödyntäminen energiantuotannossa vaikuttaa voimalaitoksen hiukkaspäästön ilmastovaikutuksiin ja arvioidaan, miten nämä suhteutuvat CO2-päästön ilmastoa lämmittävään vaikutukseen.Tutkimus on kokeellinen ja sisältää todellisen mittakaavan lämpölaitoksessa suoritettavia kokeita savukaasun ominaisuuksien mittaamiseksi.