Lonkila Kirsi-Marja

PoDoFF – Postdoc + official -pilottihanke tähtää hallinnon ja tutkimusmaailman välisen ymmärryksen ja luottamuksen kehittämiseen ja jalkauttaa ympäristöön liittyvää tieteellistä tietoa päätöksentekoon. Pilottiin valitaan kaksi postdoc-tutkijaa, jotka sijoitetaan ympäristöministeriöön. Hankkeessa laajennetaan tutkijoiden ymmärrystä päätöksenteon prosesseista samalla kun virkahenkilöstön ymmärrys tutkimustyön luonteesta ja tieteellisen tiedon käyttömahdollisuuksista laajenee.