Hyrkäs Johanna

Tutkimuksen tavoite on kehittää teollisesti valmistettava, teknisesti toimiva, terveellinen, 100% uudelleenkäytettävä, kiertotalousvirtoja hyödyntävä ja erittäin matalahiilinen suomalaisesta polttamattomasta savesta ja kuituaineesta koostuva rakennusmateriaali.

Materiaalia voidaan kutsua kevytsavikomposiitiksi. Kevytsavea on hyödynnetty pienimittakaavaisessa rakentamisessa jo lähes sadan vuoden ajan. Työssä keskitytään muun muassa kehittämään eri tarkoituksiin soveltuvien massojen koostumusta, käsiteltävyyttä, kuivumisominaisuuksia ja eristävyyttä. Näkökulma on systeeminen: tutkimus huomioi koko raaka-aineiden alkuperästä ja saatavuudesta tuotteen potentiaaliseen loppukäyttäjään ulottuvan ketjun.