Huhtala Hannele

Hyvinvointivaltio on kriisissä ja ilmastonmuutos pakottaa meidät ajattelemaan tulevaisuuden valtiota uudella tavalla. Vastapainon ilmastonmuutosseminaariin kutsutaan osallistujia eri yhteiskuntatieteiden aloilta ja vaikutusvaltaisilta tahoilta, joilla ei oleteta olevan yksimielisyyttä tulevaisuuden valtion roolista. Seminaariin osallistuu noin 60 ihmistä: tutkijoita, professoreita ja asiantuntijoita, joiden toivotaan puhuvan ristiin näkemyksiään. Tarkoituksena on ymmärtää yhteiskuntatieteiden suhde ilmastonmuutoskysymykseen.