Hautamäki Ranja

ViVa – VIHERKERTOIMEN VALTAVIRTAISTAMINEN – Viherkerroin-työkalun vakiinnuttaminen ilmastonmuutokseen sopeutumisen, hillinnän ja kaupunkivihreän kompensoinnin keinonaHankkeen tavoitteena on valtavirtaistaa viherkerroin-työkalu ilmastonmuutoksen sopeutumisen ja hillinnän sekä vihreän infrastruktuurin tukemisen keinona kaupunkisuunnittelussa. Työkalua on pilotoitu muutamissa kaupungeissa ja se on herättänyt kiinnostusta, mutta sen laajempi käyttöönotto ja arviointi puuttuvat. Tämä hanke pyrkii 1) tukemaan työkalun käyttöönottoa kokeilukaupungeissa, 2) sitouttamaan uusia kaupunkeja ja 3) käynnistämään edelläkävijäkaupunkien viherkerroin-tulosten arviointia. Keskeisenä välineenä on valtavirtaistamista tukeva yhteistyöalusta, joka tukee vuoropuhelua edelläkävijä- ja kokeilukaupunkien sekä tutkimuksen ja kaupunkisuunnittelun välillä.