Hannula Hanna

Yhden pallon visiot’ on kuvallinen ja kirjallinen teoskokonaisuus, jossa etsitään vastausta kysymykseen, millainen olisi maapallon kantokykyyn sovitettu kestävä yhteiskunta. Poikkitieteellinen ja -taiteellinen kokonaisuus on tarkoitus julkaista kirjana, näyttelynä ja verkkomediassa. Teoskokonaisuudella halutaan lisätä yleistä ymmärrystä yhteiskunnissamme tarvittavista kokonaisvaltaisista ekologisista rakenneuudistuksista ja tuoda esiin inspiroivia, ratkaisukeskeisiä näkemyksiä ympäristökriisejä koskevaan keskusteluun.