Hannula Emilia

Kohti kestävää viljelyä maaperän sienipotentiaalin avullaTutkimuksessa selvitetään, (1) mikä on sieniyhteisöjen rooli viljelysmaissa tärkeiden viljelykasvien yhteydessä, (2) miten eri viljelysmenetelmät ja niiden yhdistelmät vaikuttavat näihin sieniyhteisöihin ja (3) niiden kautta hiilenkiertoon maaperässä sekä viljakasvien satoon. Vaikutuksia tarkastellaan mikrobiston ja eristyisesti sieniyhteisöjen monimuotoisuuden ja maaperän hiilivarantojen sekä viljelykasvien kasvun kautta. Tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa maatalouskäytännöt, jotka lisäävät maaperän hiilipitoisuutta maaperätyypistä ja sen alkuperäisestä mikrobistosta riippumatta. Viime kädessä tämä tutkimus tarjoaa tärkeitä viitteitä, joiden avulla voidaan kehittää ekologisesti perusteltuja maanmuokkausstrategioita, jotka johtavat kestävään maaperän laatuun, viljelykasvien sadon varmistamiseen ja maaperän luonnonpotentiaalin optimointiin. Tulosten perusteella laaditaan maanviljelijöille ohjeistus maatalouskäytännöistä, jotka kerryttävät hiiltä maaperään hilliten ilmastonmuutosta.