Hamberg Leena

Kehitämme kustannustehokkaita ja käytäntöön sovellettavissa olevia menetelmiä uhanalaisten, lahopuulla elävien kääpien palauttamiseksi sopiville kasvupaikoille. Ensisijainen tavoitteemme on edesauttaa seitsemän uhanalaisen käävän suojelua siirtoistuttamalla kääpiä sopiviin metsäkohteisiin niiden aiemmilla esiintymisalueilla. Hanke toteutetaan yhdessä metsäyhtiöiden ja luonnonsuojelusta vastuussa olevien tahojen kanssa.