Hagelberg Eija

Carbon Action – hiilipoluilta hiili-highwaylleBSAG:n johtamassa Carbon Action -hiilipilotissa käännetään ilmastonmuutosta sitomalla hiiltä maatalousmaahan. Tutkimuksen keinoin todennetaan hiilen varastoituminen maaperään. Itämeren ja luonnon monimuotoisuuden suojelu sisältyvät pilottiin. ”Hiilipoluilta hiili-highwaylle”- hanke jatkokouluttaa Carbon Actionissa mukana olevat sata hiiliviljelijää. Tavoitteena on tieteellisen tutkimustiedon jalkauttaminen viljelijöille ja aktiivisen vuoropuhelun synnyttäminen tutkijoiden ja viljelijöiden välille.