Gluschkoff Taisia

Tutkimuksestani saatavien tietojen avulla voidaan kehittää tehokkaampia toiminta- ja valvontatapoja, joita hyödyntäen viranomaiset voivat ennalta estää ja torjua elinympäristöjen pilaantumista ja ympäristön saastumista.