Gao Yao

Projektin tavoitteena on parantaa ymmärrystä pohjoisten soiden hiilensidontaan ja metaaniemissioihin liittyvistä tekijöistä, sekä voimakkaasti kehittää hiilitaseiden mallinnusta objektiivisella ja prosessi-orientoituneella tavalla ja kattavan kenttämittausaineiston tuella. Päämääränä on edistää soiden hiilensidonnan sietokyvyn säilymistä tulevaisuuden ilmastonmuutospoluilla.