Gagnon Karine

Parantaako eri lajien samanaikainen ennallistaminen rannikon monimuotoisuuden elvyttämisen menestystä?Hankkeen tavoitteena on määrittää parantaako eri elinympäristöjen samanaikainen hoitaminen vedenalaisten niittyjen ja simpukkariuttojen monimuotoisuuden ennallistamisen tuloksia. Nämä merielinympäristöt ovat äärimmäisen arvokkaita sekä vesieliöille että ihmiselle. Ne ovat kuitenkin uhattuina ilmastonmuutoksen, rannikkoalueiden kehityksen sekä muun ihmistoiminnan vuoksi. Monet näistä elinympäristöistä ovat liian vahingoittuneita palautumaan omin voimin, mutta myös ennallistamistoimenpiteiden menestys on ollut vaatimatonta.