Elo Riikka

Mikroskooppiset hyötypunkit kirjastoon, kartalle ja kouluihin – harvinaiset lajitiedot DNA-kirjastoiksi, levinneisyyskartoiksi ja verkko-oppimateriaaliksi Sammalpunkit ovat maaperän runsain ja lajirikkain eläinryhmä, mutta ne tunnetaan puutteellisesti. Tutkimuksen tavoitteena on luoda käytännöllisiä ja kustannusvaikuttavia työkaluja lajitiedon keräykseen, joka on luonnonsuojelun kulmakivi. Hankkeella on kolme tavoitetta: 1) Suomen sammalpunkkeille (360 lajia) luodaan automaattisen lajintunnistuksen mahdollistava monigeeninen DNA-kirjasto, 2) julkaistaan lajien levinneisyyskartat ja 3) luodaan verkko-oppimateriaali koulujen ympäristökasvatuksen työkaluksi.