Elgert Christina

Tämän väitöskirjan tavoitteena on selvittää valosaasteen, eli yöllisen keinovalon, vaikutuksia eläinten käyttäytymiseen ja etenkin kiiltomadon lisääntymiseen. Valosaasteen lisääntyminen on ongelma, sillä se hävittää luonnollista pimeyttä ja pirstaloi yöllistä ympäristöä. Kiiltomato tarvitsee pimeyttä, sillä valossa koiras ja naaras eivät löydä toisiaan, jolloin jälkeläisiäkään ei synny. Keinovalon vaikutusten tunteminen tukee sekä suositusten ja suojelutoimien suunnittelua että tietoisuuden lisäämistä.