Camarena Gomez Maria Teresa

MICROCYTE selvittää uusien virtaussytometristen tekniikoiden soveltuvuutta Itämeren mikrobien ekologiseen tutkimukseen ja seurantaohjelmiin. Hankkeessa tutkitaan etenkin mikrobien nopeita vasteita ilmastonmuutoksen myötä lisääntyviin lämpöaaltoihin, kiinnittäen erityistä huomiota pieniin heterotrofisiin organismeihin, jotka eivät sisälly nykyisiin seurantaohjelmiin. Selvitämme miten sytometriset menetelmät voitaisiin ottaa käyttöön Itämeren tilan seurannassa, ja osallistumme menetelmien kansainväliseen harmonisointiin
Sulje kuvaus