Berg Vaula

Väitöskirjan tavoitteena on osallistua luonnon järjestelmiä turvaavaan kestävyysmurrokseen tutkimalla kestävyyttä edistävien yksilöiden todellisuutta ja hyvinvointia sekä aktiivista toimijuutta tukevia ja ylläpitäviä uudenlaisia diskursseja ja käytänteitä. Väitöskirja pyrkii kehittämään uudenlaisen näkökulman hidastamisen ja sisäänpäin kääntymisen tärkeydestä ja muutosvoimasta sekä välttämättömistä sisäisen transformaation prosesseista pyrkiessämme kohti tietoista ja kestävää tapaa olla ja elää suhteessa itseemme, muihin ja luontoon. Lisäksi tutkimus pyrkii tarjoamaan käytännön ehdotuksia sille, miten kestävyyttä edistävien yksilöiden hyvinvointia, kukoistusta ja sisäisen transformaation prosesseja voitaisiin tukea, ja näin ollen kasvattaa heidän ulkoista muutosvoimaansa entisestään.