Ben Lulu Orna

“ARCTIC X” on Rare Median ja Lapin yliopiston Arktisen keskuksen yhteistyönä syntyvä puolituntinen dokumentaarinen elokuva ja sosiaalisen median vaikuttavuuskampanja. “Arctic X” jalkautetaan ympäri Suomea, ja muita arktisia valtioita, erilaisiin tapahtumiin, kouluihin ja oppilaitoksiin.

ARCTIC X promotoi/jalkauttaa arktista huippututkimusta ja yhteistyötä tiiviiseen ja ymmärrettävään muotoon 15-35-vuotiaalle kohdeyleisölle. Haluamme näyttää, miten laaja-alaisia ja moniäänisiä ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan ja siihen sopeutumiseen on etsittävä. Tiedot yhteen keräävä, tiivis dokumenttielokuva lisää tietoisuutta verkossa ja tapahtumissa. Se toimii myös hyvänä lähtökohtana keskustelu- ja koulutustilaisuuksissa, joissa luodaan vuorovaikutteisia kohtaamisia.