Ahola-Launonen Johanna

Hankkeessa tutkitaan filosofian ja tieteentutkimuksen menetelmin teknologista ylitoiveikkuutta biotaloudessa. Ylitoiveikkuus vaikuttaa siihen, mitä pidetään oikeudenmukaisena: Oletus, että ilmasto- ja ympäristökriisit ratkaistaan teknologisin keinoin, voi heikentää yhteiskunnallisten kestävien rakennemuutoksien hyväksyttävyyttä. Tutkimuksessa tuotetaan tietoa siitä, miten teknologisten odotusten purkaminen voi lisätä demokraattista hyväksyntää ja motivaatiota kestävyyssiirtymiin.