Vehkaoja Mia

The effects of a fragmented city structure on wildlife: urban infrastructure as a dispersal barrierTutkimuksen tavoitteena on löytää ratkaisuja kaupunkiluonnonsuojelulle. Pirstoutuneessa kaupunkiympäristössä viherkäytävät ja pienvesistöt ovat lajien säilymisen kannalta elintärkeitä. Näitä ympäristöjä hyödyntävä lajisto tunnetaan puutteellisesti, erityisesti pääkaupunkiseudulla. Tässä tutkimuksessa selvitetään pienvesien muodostaman ekologisen verkoston toimivuutta ja sen merkitystä eläimille tiheästi rakennetulla pääkaupunkiseudulla. Tutkimus tulee vertailemaan pienvesistöllisten viherkäytävien lajistoa viherkäytäviin, joissa ei ole pienvesiä sekä selvittämään urbaanien pienvesien muodostaman ekologisen verkoston yhtenäisyyden vaikutuksia sammakoiden ja sukeltajakuoriaisten lajirunsauteen ja levittäytymiseen.