Huusko Karoliina

Tutkimuksessa selvitetään miten teollisuuden sivutuotteena syntyvät maanparannusaineet vaikuttavat peltomaan mikrobiologiaan, mikrobien aktiivisuuteen ja mikrobiperäisiin hiiliyhdisteisiin. Vaikutuksia tarkastellaan mikrobilajiston monimuotoisuuden ja maaperän hiilen sidonnan näkökulmasta. Lisäksi erityistä huomiota kiinnitetään viljakasvien kanssa symbioosin muodostavien keräsienijuurisienten yhteisömuutoksiin. Työn tavoitteena on kehittää tarkoituksenmukainen valikoima menetelmiä, joiden avulla saadaan tietoa maan biologisesta elinvoimaisuudesta ja mikrobiston vaikutuksista hiilivarastoihin peltomaissa. Uutta tietoa voidaan hyödyntää maaperän hiilensidonnan simuloinneissa Yasso-mallilla. Tulosten perusteella laaditaan viljelijöille ohjeistus toimenpiteistä maan hiilivarastojen lisäämiseksi.