Weisshaupt Nadja

Hankkeessa tuotteistetaan nettipalveluksi lintulajien muuton 2 vrk:n ennusteet sekä lintu- ja hyönteismuuttojen säätutkapohjainen analyysi Suomessa. Tuotteet näytetään tosiaikaisina karttoina sekä grafiikkana muuton yksilömääristä, korkeudesta ja törmäysriskistä. Palvelun tavoite on antaa kvantitatiivista tietoa lentävien eläinten muuttoilmiöistä luonnon monimuotoisuuden tutkimukseen ilmastonmuutoksen seurauksena muuttuvassa ympäristössä. Palvelu tuo yhteen ilmatieteen ja biologian tutkijat, tuulivoiman, maatalouden ja ilmailusektorin sidosryhmät sekä luontoharrastajat ja kansalaiset tuotteiden käyttäjinä. Hanke edistää säätutkaverkoston käyttöä monimuotoisuutta tukeviin sovelluksiin meteorologian ulkopuolella.