Rinnevalli Riku

Tässä hankkeessa tutkitaan Hiitolanjoen patopoistojen vaikutuksia jokiekosysteemissä. Osatöissä selvitetään lohen- ja taimenen poikashabitaattien pinta-alan ja laadun muutoksia, kalayhteisön koostumuksen muutoksia ja vaelluskalojen leviämistä sekä ravintoverkon ja energian kulun muutoksia. Hankkeen tavoitteena on osoittaa Hiitolanjoen patojen poistamisella ja koskialueiden kunnostamisilla saavutettavia konkreettisia vaikutuksia ja edistää tulevia kansallisia ja kansainvälisiä virtavesikunnostushankkeita.