Orola Anni

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia sähköautojen akuissa käytettävien materiaalien sosiaalisia kestävyysvaikutuksia. Tutkittavia materiaaleja ovat koboltti, litium sekä mahdolliset uudet vaihtoehtoiset akkumateriaalit. Tutkimuksessa vertaillaan kierrätyksen ja neitseellisen metallintuotannon sosiaalisia kestävyysvaikutuksia. Menetelmänä käytetään sosiaalista elinkaariarviointia (SLCA), jonka käyttö- ja kehitysmahdollisuuksia myös tutkitaan.